JONKE

Naziv projekta: JONKE
Opis: privatni stan
Lokacija: Karlovac
Godina izvedbe: 2015.