KUĆA KORANA

Naziv projekta: KUĆA KORANA
Opis: privatna kuća
Lokacija: Karlovac
Godina izvedbe: 2019.