OŠ MAHIČNO

Naziv projekta: OŠ MAHIČNO
Opis: osnovna škola
Lokacija: Mahićno, Karlovac
Godina izvedbe: 2008.