SKINTEGRA

Naziv projekta: SKINTEGRA
Opis: trgovina kozmetičkih proizvoda
Lokacija: Zagrebu, Lopašićeva 14
Godina izvedbe: 2018.