COTTAGE LJUBICA

Naziv projekta: COTTAGE LJUBICA
Opis: kuća za odmor
Lokacija: Mahićno, Karlovac
Godina izvedbe: 2015.